Новини

Резултати от електронно допитване във връзка с подготовката на програмния период 2014-2020

10.03.2014

Резултати от електронно допитване във връзка с подготовката на програмния период 2014-2020

Електронно проучване (въпросник) за нагласите, потребностите и очакванията на заинтересованите страни по отношение обхвата и съдържанието на новата програма за трансгранично сътрудничество България-Македония 2014-2020 бе проведено в периода 3 - 14.02.2014 г.

Благодаря за активността!

Резултатите от електронно проучване можете да намерите ТУК

Регионални консултации за подготовката на програмата за ТГС по ИПП между България и бивша Югославска Република Македония 2014 – 2020.

18.02.2014

 

Регионални консултации за подготовката на програмата за ТГС по ИПП между България и бивша Югославска Република Македония 2014 – 2020.

Подготовката на програмата за ТГС по ИПП между България и бивша Югославска Република Македония 2014 – 2020 е вече в съществена фаза, където гледните точки на заинтересованите страни, свързани със специфичните трансгранични нужди и перспективи ще допринесат за тематичната концентрация на новата програма. 

Обява на тръжна процедура

18.02.2014

Тръжна процедура за „Предварителна оценка и стратегическа екологична оценка на Програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани по Инструмента за предприсъединителна помощ, които Република България ще управлява през програмен период 2014-2020”

 

Предварителна оценка и стратегическа екологична оценка на Програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани по Инструмента за предприсъединителна помощ, които Република България ще управлява през програмен период 2014-2020

 

Страници

Subscribe to Новини