Новини

Конференция „Европейско териториално сътрудничество в Република България - постиженията водят до нови перспективи“

01.10.2015

На 13-ти октомври 2015 г., в град София ще се проведе конференцията „Европейско териториално сътрудничество в Република България - постиженията водят до нови перспективи“, организирана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Първа Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония

23.09.2015

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България

(Управляващ орган по Програмата)

в сътрудничество със

Министерството на местното самоуправление на Република Македония

(Национален партниращ орган по Програмата)

 

Анкета за всички заинтересовани: Вашето мнение е важно!

21.08.2015

Управляващият орган на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Македония за периода 2014 – 2020 година Ви кани най-учтиво да участвате в анкета за определяне на базовата стойност на индикаторите за резултат на програмата.

Моля, попълнете по един въпросник за всеки индикатор.

Въпросниците са на линкове, както следва:

European Commission approved our new Interreg - IPA CBC programme CCI2014TC16I5CB006

06.08.2015
лого на програмата

The Programme focuses on measures aiming at mitigating the effects of climate change and at addressing issues related to the conservation of nature and biodiversity, the sustainable use of natural resources, environmental protection and risk management at cross-border level.

Първи вариант на Насоки за кандидатстване по Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ II между Република България и Република Македония за периода 2014-2020 г. е публикуван за публично обсъждане

22.04.2015

Първият вариант на Насоките за кандидатстване по Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП II между Република България и Република Македония е на разположение за обществено обсъждане. Потенциалните кандидати, както и други заинтересовани организации и лица, са поканени да изпратят своите предложения и коментари до 20 май 2015 г. на следния електронен адрес:  jtsipakyustendil@gmail.com.

 

Важни забележки:

Техническа среща по ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество - 09 декември 2014 г. - София

10.12.2014

На 9 декември в София се проведе техническа среща по нашата ИПП Програма за трансгранично сътрудничество.

На срещата присъстваха представители на Управляващия орган, Националния  орган и Съвместния технически секретариат. По време на срещата бяха проведени презентации и дискусии на проекта на описанието на функциите и процедури за Управляващия орган (система за управление и контрол на програмата за периода 2014-2020 г.) и  проекта на Меморандум за разбирателство за период 2014-2020.

Съвместна работна група одобри окончателния проект на документа от ИПП Програма за трансгранично сътрудничество 2014-2020

21.08.2014

Финалната среща на Съвместната Работна Група за подготовка на ИПП Програма за трансгранично сътрудничество 2014-2020 се проведе на 21 август, 2014 в "Best Western City Hotel", София, България. Сесията на СРГ беше насочена към финализиране и приемане на документа за програмата.

Страници

Subscribe to Новини