Новини

Регионални консултации за подготовката на програмата за ТГС по ИПП между България и бивша Югославска Република Македония 2014 – 2020.

18.02.2014

 

Регионални консултации за подготовката на програмата за ТГС по ИПП между България и бивша Югославска Република Македония 2014 – 2020.

Подготовката на програмата за ТГС по ИПП между България и бивша Югославска Република Македония 2014 – 2020 е вече в съществена фаза, където гледните точки на заинтересованите страни, свързани със специфичните трансгранични нужди и перспективи ще допринесат за тематичната концентрация на новата програма. 

Обява на тръжна процедура

18.02.2014

Тръжна процедура за „Предварителна оценка и стратегическа екологична оценка на Програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани по Инструмента за предприсъединителна помощ, които Република България ще управлява през програмен период 2014-2020”

 

Предварителна оценка и стратегическа екологична оценка на Програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани по Инструмента за предприсъединителна помощ, които Република България ще управлява през програмен период 2014-2020

 

Страници

Subscribe to Новини