Обучение за македонските членове на екипите за управление на проекти - Щип

19.07.2019

На 18 юли 2019 г. в в помещенията на мултимедийния център "Киро Глигоров" Щип (обект, изграден чрез нашата програма) се проведе обучение за македонските членове на екипите за управление на проектите, финансирани по втората покана за представяне на предложения. В присъствието на 38 членове на екипа за управление на проекта, представители на Съвместния секретариат разработиха техническото и финансовото изпълнение на проектите, наблюдението, процедурите за договаряне, верификация на разходите от контрольорите, информация и публичност, електронната система за обмен на документи и информация и други важни въпроси.
По време на обучението членовете на екипите за управление на проектите имаха възможност да задават въпроси относно изпълнението на проекта.

 

Презентациите от обучението могат да бъдат намерени ТУК

 

Facebook icon
Twitter icon