ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ относно изпълнение на проекти по втората Покана за набиране на проектни предложения