Обучение за македонските членове на екипите за управление на проекти финансирани по втората покана

12.07.2019
Event date: 
18.07.2019 10:00 to 15:30

Обука за македонските членове на екипите за управление на проекти финансирани по втората покана

 

Мултимедиен център "Киро Глигоров" Щип
ул. Сутлак, 2000 Щип

Facebook icon
Twitter icon