ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ поврзани со имплементација на проекти по вториот повик за проектни предлози