Обука за бугарските членови на екипите за управување на проектите - Ќустендил

17.07.2019

На 16 јули 2019 година во зградата на регионалната администрација Ќустендил во Ќустендил се одржа обука за бугарските членови на екипите за управување на проектите финансирани со вториот повик за предлог проекти. Во присуство на 40 членови на тимовите за управување со проекти, претставниците на Заедничкиот секретаријат и Управувачкиот орган ги претставија темите: техничка и финансиска имплементација на проектите, набљудување, завршување и последователни проверки, процедури за договарање, информација и визуелизација, верификација на трошоците од контролор, електронски систем за размена на документи и информации, како и други поврзани прашања.
Во текот на обуката, членовите на екипите за управување на проектите имаа можност да поставуваат прашања во врска со спроведувањето на проектите.

 

Презентациите од обуката може да ги превземете од ТУКА

Facebook icon
Twitter icon