Обучение за българските членове на екипите за управление на проекти - Кюстендил

17.07.2019

На 16 юли 2019 г. в областна администрация Кюстендил в Кюстендил се проведе обучение за българските членове на екипите за управление на проектите, финансирани по втората покана за представяне на предложения. В присъствието на 40 членове на екипа за управление на проекта, представители на Съвместния секретариат и Управляващия орган разработиха техническото и финансовото изпълнение на проектите, наблюдението, процедурите за договаряне, верификация на разходите от контрольорите, информация и публичност, електронната система за обмен на документи и информация и други важни въпроси.
По време на обучението членовете на екипите за управление на проектите имаха възможност да задават въпроси относно изпълнението на проекта.

 

Презентациите от обучението могат да бъдат намерени ТУК

Facebook icon
Twitter icon