​Ръководство за изпълнение на проекти по Втората покана No 2014TC16I5CB006-2015-2 Версия 1 - юли 2019