Обука за македонските членови на екипите за управување на проектите финансирани по вториот повик

12.07.2019
Event date: 
18.07.2019 10:00 to 15:30

Обука за македонските членови на екипите за управување на проектите финансирани по вториот повик

 

Мултимедијален центар "Киро Глигоров" Штип

ул. Сутлак, 2000 Штип

Facebook icon
Twitter icon