Новини

ВАЖНО! Обявена е вторaтa Покана за набиране на проектни предложения

16.02.2018

Втора покана за набиране на проектни предложения

Обявена е Втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония 2014-2020.

Втора Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България - Македония

09.02.2018

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България

(Управляващ орган по Програмата)

в сътрудничество със

Министерството на местното самоуправление на Република Македония

(Национален партниращ орган по Програмата)

 

Информационна кампания по Втората покана за набиране на проектни предложения по Interreg - ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество България-Македония 2014-2020 на територията на Република България

09.02.2018

Съвместният секретариат на Interreg - ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество България-Македония има удоволствието да покани всички заинтересовани лица да участват в информационната кампания по Втората покана за пподаване на проектни редложения, която ще се проведе на територията на Република България в периода от 14 февруари до 15 февруари 2018 г., както следва:

Пето присъствено заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за ТГС Interreg-ИПП България - Македония 2014-2020

30.01.2018

На 30 януари 2018 г. в гр. Кюстендил се проведе петото заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Македония. Заседанието беше председателствано от г-жа Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството на Република България.

 

5-то заседание на Съвместния комитет за наблюдение

17.01.2018

Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България – Македония 2014-2020 ще проведе заседание на 30 януари 2018 в Кюстендил.

EXTENDED MAINTENACE

18.12.2017

Due to the additional changes required after the maintenance and installment of new functionality in the Beneficiary portal and the MIS system under the Interreg-IPA CBC Programme Bulgaria--the former Yugoslav Republic of Macedonia  2014-2020, the beneficiaries might experience unst

Техническа поддръжка на Портала за бенефициенти (BP) и информационната система (MIS)

12.12.2017

Поради планирани дейности по профилактика и инсталиране на нова функционалност, Порталът за бенефициенти (BP) и Информационната система (MIS) на Интеррег-ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество България - Македония 2014-2020 няма да бъдат достъпни в интервала от 12:00 ч. на 14.12.2017 г. до 18:00 ч. на 15.12.2017 г.

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ

11.12.2017

ОБЯВА

Министерството на регионалното развитие и благоустройството

с адрес: гр. София, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” 17-19,

тел. 02/9405 487 , факс 02/987 07 37

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ за оценката на проектни предложения по програмите за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП България – Сърбия, България – Турция и България – Македония.

Страници

Subscribe to Новини