Новини

Оценка на въздействието на ИПП Програмите за трансгранично сътрудничество в периода 2007-2013

21.12.2016
Impact Evaluation of the IPA Cross-border Programmes 2007-2013

През 2016 година, Министерството на регионалното развитие и благоустройството възложи договор за външно изпълнение на услуга за оценка на изпълнението и въздействието на ИПП Програмите за трансгранично сътрудничество,управлявани от Република България,в периода 2007-2013 г.

Tръжна процедура за „Поддръжка и развитие на електронни портали за бенефициенти, информационните системи за управление и интернет страниците на INTERREG-IPA програмите за трансгранично сътрудничество 2014-2020

01.12.2016

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ обявява тръжна процедура за „Поддръжка и развитие на електронни портали за бенефициенти, информационните системи за управление и интернет страниците на INTERREG-IPA програмите за трансгранично сътрудничество 2014-2020, съфинансирани по Инструмента за предприсъединителна помощ II” с финансовата подкрепа на програмите за трансгранично сътрудничество 2014-2020, съфинансирани по Инструмента за

Обучение „Изпълнение на проекти“ за македонските бенефициенти по първата покана се проведе в Струмица

06.11.2016

На 3 ноември 2016 г. в Хотел Сириус, гр. Струмица се проведе обучение за македонските бенефициентите, чиито проекти са предложени за финансиране по първата покана за подаване  на предложения.  

Обновен списък на проектните предложения одобрени за финансиране по първата покана

01.11.2016

Обновени списъци на проектните предложения по първата покана № 2014TC16I5CB007 – 2015 – 1 след процедури за пред-договаряне и обжалване, съгласно решения на съвместния комитет за набюдение  от 14-ти април 2016, 23-ти юни 2016 и 28-ми септември 2016:  

Обучение „Изпълнение на проекти“ за българските бенефициенти по първата покана се проведе в Кюстендил

24.10.2016

На 21 октомври 2016 г. в Парк Хотел Кюстендил, гр. Кюстендил се проведе обучение на български език за бенефициентите, чиито проекти са предложени за финансиране по първата покана за подаване  на предложения.  

Обучението беше фокусирано върху техническо и финансово изпълнение на проектите, наблюдение, приключване и последващи проверки, процедури за договаряне, верификация на разходите от контрольор, електронна система за обмен на документи и информация,  както и други свързани с това въпроси.

 

Церемония за връчване на договори от Първата покана за набиране на проектни предложения се проведе в София

21.10.2016

На 19 октомври 2016 г. в хотел Хилтън в София се проведе Церемония за връчване на договорите от Първата покана за набиране на проектни предложения в рамките на Interreg - ИПА Програмата за трансгранично сътрудничество България - Македония.

Страници

Subscribe to Новини