Новини

Обновен списък на проектните предложения одобрени за финансиране по първата покана - 22.03.2017

28.03.2017

Обновени списъци на проектните предложения по първата покана № 2014TC16I5CB007 – 2015 – 1 след процедури за пред-договаряне и обжалване, съгласно решения на съвместния комитет за набюдение  от 14-ти април 2016, 23-ти юни 2016, 28-ми септември 2016, 28 декември 2016 и 22 март 2017: 

 

Обучение - Най-често допускани грешки от бенефициентите при изпълнение и отчитане на договорите от Първата покана за набиране на проектни предложения - Кюстендил

24.03.2017

На 23 март 2017 г. в помещенията на Съвместния секретариат в Кюстендил се проведе обучение - Най-често допускани грешки от бенефициентите при изпълнение и отчитане на договорите от Първата покана за набиране на проектни предложения.

Представяне на наградите „RegioStars“ 2017 г.

20.02.2017

Целта на наградите RegioStars е да се идентифицират добрите практики в областта на регионалното развитие и да се откроят оригиналните и иновативни проекти, които биха могли да привлекат и да вдъхновяват други региони. 

Подбор за длъжността „Контрольор“ за осъществяване на първо ниво на контрол в обособено звено към Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в МРРБ – 4 (четири) позиции

26.01.2017

МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ОБЯВЯВА

подбор за длъжността „Контрольор“ за осъществяване на първо ниво на контрол в обособено звено към Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в МРРБ - 4 (четири) позиции

1. Предварителна информация:

Обновен списък на проектните предложения одобрени за финансиране по първата покана

19.01.2017

Обновени списъци на проектните предложения по първата покана № 2014TC16I5CB007 – 2015 – 1 след процедури за пред-договаряне и обжалване, съгласно решения на съвместния комитет за набюдение  от 14-ти април 2016, 23-ти юни 2016, 28-ми септември 2016 и 28 декември 2016:  

 

Страници

Subscribe to Новини