Новини

Среща на Съвместния комитет за наблюдение

13.06.2016

Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България – Македония 2014-2020 ще проведе заседание на 23 юни 2016 в Кюстендил.

Основната цел на заседанието е да бъдат разгледани и одобрени за финансиране проектите по Първата покана за набиране на проектни предложения.

CANCELLATION OF A SUPPLY TENDER PROCEDURE

15.04.2016

CANCELLATION

OF A SUPPLY TENDER PROCEDURE

Supply of brand new motor vehicles for the needs of IPA CBC Programmes Bulgaria - Serbia, Bulgaria - the former Yugoslav Republic of Macedonia and Bulgaria – Turkey

Среща на Съвместния комитет за наблюдение

30.03.2016

Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg - IPA CBC CCI 2014TC16I5CB006 ще проведе заседание на 14 април 2016 в Куманово.

Основни теми в дневния ред ще бъдат приемането на годишните отчети за 2015 за изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество CCI: 2007CB16IPO007 и Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg - IPA CBC CCI: 2014TC16I5CB006.

Доставка на автомобили за нуждите на програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ: България-Сърбия, България-Македония и България-Турция

09.03.2016

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ обявява тръжна процедура за доставка на автомобили за нуждите на програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ: България-Сърбия, България-Македония и България-Турция.

 

Въпроси и отговори, касаещи тръжна процедура за избор на външен консултант за “Извършване на оценка на въздействието на Програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ, управлявани от Република България за програмен

23.02.2016

Министерството на регионалното развитие, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” публикува отговори на постъпилите в определения срок въпроси от потенциални оференти в обявената на 02.02.2016г. тръжна процедура за оценка на въздействието на Програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани по Инструмента за предприсъединителна помощ (2007-2013), управлявани от Република България.  

Въпросите и отговорите може да намерите ТУК

Нова версия на PRAG за 2016 г. - кратко резюме

27.01.2016

Новата версия на Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на ЕС (PRAG) за 2016 г. влезе в сила на 15.01.2016 г.

Кратко резюме на промените във версията на PRAG можете да намерите ТУК.

Нова версия на PRAG

18.01.2016

Уважаеми бенефициенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 15 януари 2016 е в сила нова версия на PRAG.

Новата  версия на PRAG можете да намерите ТУК

ВАЖНО!!!! ФОРМУЛЯРЪТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по 1 покана е променен

08.01.2016

ФОРМУЛЯР ЗЯ КАНДИДАТСТВАНЕ с отстранени технически грешки (няма промяна в съдържанието на формуляра),  е наличен ТУК: unknown.gif1_AF_2014_2020_v4_MK_final_7116.xlsm (1.01 MB)

**** Използвайте програмата Microsoft Excel 2010 или по-нова версия ****

Страници

Subscribe to Новини