Јавна набавка со предмет „Изработка на извештаи за проценка на влијание на животната средина за INTERREG - ИПА програмите за прекугранична соработка 2021 - 2027 година помеѓу Република Бугарија и соодветно....

25.02.2021

Јавна набавка со предмет „Изработка на извештаи за проценка на влијание на животната средина за INTERREG - ИПА програмите за прекугранична соработка 2021 - 2027 година помеѓу Република Бугарија и соодветно  Република Северна Македонија, Република Србија и Република Турција и за прекугранични стратегии за интегриран територијален развој што ќе се финансираат во рамките на INTERREG - ИПА програмите за прекугранична соработка 2021 - 2027 година помеѓу Република Бугарија и соодветно Република Северна Македонија, Република Србија и Република Турција"


Дирекција "Управување со територијална соработка" при Министерството за регионален развој и јавни работи на Република Бугарија (во својство на Управувачки орган на горенаведените програми) објавува започнување на јавна набавка со предмет „Изработка на извештаи за проценка на влијание на животната средина за INTERREG - ИПА програмите за прекугранична соработка 2021 - 2027 година помеѓу Република Бугарија и соодветно  Република Северна Македонија, Република Србија и Република Турција и за прекугранични стратегии за интегриран територијален развој што ќе се финансираат во рамките на INTERREG - ИПА програмите за прекугранична соработка 2021 - 2027 година помеѓу Република Бугарија и соодветно Република Северна Македонија, Република Србија и Република Турција"

Крајниот рок за доставување на формулар за апликација е 17:00 ч. (локално време) на 29.03.2021 год.

Facebook icon
Twitter icon