Тръжна процедура за „Доставка на оборудване за хотел СОЛУН"

05.02.2021

Тръжна процедура за „Доставка на оборудване за хотел СОЛУН"

Референтен номер: CB006.2.21.144/LP/BL5/ 06


Община Куманово стартира тръжна процедура за „Доставка на оборудване за хотел СОЛУН”, Република Северна Македония, Покана за участие в търг с Реф. № CB006.2.21.144 / LP / BL5 / 06. Тръжната процедура е в изпълнение на проект „Обща история и култура - мост отвъд границите ” с финансова помощ от Interreg - ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България - Бившата югославска република Програма за Македония 2014 - 2020 г. Тръжното досие е достъпно за проверка в община Куманово,. ул. Илинденска б.б. (първи етаж), 1300 Куманово и публикувано на следните уебсайтове:

http://www.ipa-cbc-007.eu/;  http://www.kumanovo.gov.mk

 

Крайният срок за подаване на оферти е 10.03.2021 г., 16:00 ч.(местно време).

 

Възможна допълнителна информация или разяснения / въпроси се публикуват на следните уебсайтове:

http://www.ipa-cbc-007.eu/;  http://www.kumanovo.gov.mk 

 

Тръжната документация е на разположение ТУК

 

Възлагащият орган е органът, отговорен за разясненията във връзка с тръжната процедура.

Facebook icon
Twitter icon