Тръжна процедура за „Реконструкция на пешеходни пътеки"

06.04.2021

Тръжна процедура за „Реконструкция на пешеходни пътеки"

Референтен номер: CB006.2.21.150-1w


Община Крива Паланка стартира тръжна процедура за „Реконструкция на пешеходни пътеки"“ в Берово с финансова помощ от Европейския съюз в рамките на Interreg - ИПП Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония 2014-2020 г., Покана за предложения №: 2014TC16I5CB006-2018-2. Тръжното досие е достъпно за проверка на ул. Св. Йоаким Осоговски №175, 1330 Крива Паланка и ще бъде публикувано на уебсайта на Възлагащият орган: https://www.krivapalanka.gov.mk и на официалния уебсайт на програмата: http: //www.ipa-cbc-007.eu.

 

Крайният срок за подаване на оферти е 06.05.2021 до 11:00 ч.(местно време).

 

Възможна допълнителна информация или разяснения / въпроси ще бъдат публикувани на уебсайта на Възлагащият орган:  https://www.krivapalanka.gov.mk и на официалния уебсайт на програмата: http: //www.ipa-cbc-007.eu.

 

Тръжната документация е на разположение ТУК

 

Възлагащият орган е органът, отговорен за разясненията във връзка с тръжната процедура.

 

Facebook icon
Twitter icon