Въпроси и отговори

17.03.2021

Въпроси и отговори за обществена поръчка с предмет „Изработване на доклади за екологична оценка за INTERREG - ИПП програми за ТГ сътрудничество между Република България и съответно Република Северна Македония, Република Сърбия и Република Турция и за трансгранични стратегии за интегрирано териториално развитие, които ще бъдат финансирани INTERREG - ИПП програмите за сътрудничество 2021 - 2027 между Република България и съответно Република Северна Македония, Република Сърбия и Република Турция"

Facebook icon
Twitter icon