Тръжна процедура за „Доставка на модулна система за реагиране при бедствия за Берово“

08.03.2021

Тръжна процедура за „Доставка на модулна система за реагиране при бедствия за Берово“

Референтен номер: CB006.2.12.117 – LP/01


Община Берово стартира тръжна процедура за „Доставка на модулна система за реагиране при бедствия за Берово“ в Берово с финансова помощ от Европейския съюз в рамките на Interreg - ИПП Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония 2014-2020 г., Покана за предложения №: 2014TC16I5CB006-2018-2. Тръжното досие е достъпно за проверка на ул. „Димитар Влахов“, № 10, 2330 Община Берово и ще бъде публикувано на уебсайта на Възлагащият орган: https://berovo.gov.mk/ и на официалния уебсайт на програмата: http: //www.ipa-cbc-007.eu.

 

Крайният срок за подаване на оферти е 07.04.2021 г., 15:00 ч.(местно време).

 

Възможна допълнителна информация или разяснения / въпроси ще бъдат публикувани на уебсайта на Възлагащият орган: https://berovo.gov.mk/ и на официалния уебсайт на програмата: http: //www.ipa-cbc-007.eu.

 

Тръжната документация е на разположение ТУК

 

Възлагащият орган е органът, отговорен за разясненията във връзка с тръжната процедура.

 

Facebook icon
Twitter icon