Тендерска постапка за “Набавка на модуларен систем за одговор при катастрофи во Берово”

08.03.2021

Тендерска постапка за “Набавка на модуларен систем за одговор при катастрофи во Берово”

Референтен број: CB006.2.12.117 – LP/01


Општина Берово започнува тендерска постапка за “Набавка на модуларен систем за одговор при катастрофи во Берово“ во Берово со финансиска помош од Европската унија во рамките на Interreg - ИПА Програма за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2014-2020 година, Повик за предлог проекти: 2014TC16I5CB006-2018-2. Тендерската документација е достапна за проверка на ул. „Димитар Влахов“, бр.10 2330 Општина Берово и исто така ќе биде објавена на веб-страницата на договорниот орган: https://berovo.gov.mk/ и на официјалната веб-страница на програмата: http://www.ipa-cbc-007.eu.

 

Крајниот рок за доставување на понудите е 07.04.2021 год., 15:00 ч.(локално време).

 

Можните дополнителни информации или појаснувања / прашања ќе бидат објавени на веб-страницата на договорниот орган: https://berovo.gov.mk/ и на официјалната веб-страница на програмата: http://www.ipa-cbc-007.eu.

 

Тендерската документација е достапна ТУКА

 

Договорниот орган е орган надлежен за појаснување во врска со тендерската постапка.

 

Facebook icon
Twitter icon