Тръжна процедура за „Организация на събития и пътувания“

14.05.2021

Тръжна процедура за „Организация на събития и пътувания“

Референтен номер: CB006.2.12.122-LP-Events


Сдружение на Югозападните Общини открива тръжна процедура „Организация на събития и пътувания“ с референтен номер CB006.2.12.122-LP-Events. Тръжната процедура е по проект „Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари“ с референтен номер CB006.2.12.122 , финансиран от ИНТЕРРЕГ- ИПП ТГС между Република България и Република Северна Македония 2014-2020 г..Тръжното досие е на разположение за проверка в офиса на Сдружение на Югозападните Общини в град Благоевград, ул. Тодор Александров № 23, ет. 3, офис 32 и е достъпно на следните уеб страници:

http://www.ipa-cbc-007.eu/;   http://www.aswm.net

 

Крайният срок за подаване на оферта е 14.06.2021, 17:00 ч. (местно време).

 

Възможна допълнителна информация или разяснения / въпроси се публикуват на следните уебсайтове:

http://www.ipa-cbc-007.eu/;   http://www.aswm.net

 

Тръжната документация е на разположение ТУК

 

Възлагащият орган е органът, отговорен за разясненията във връзка с тръжната процедура.

Facebook icon
Twitter icon