ОТМЯНА НА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА за „Доставка на модулна система за реагиране при бедствия за Берово“

29.03.2021

ОТМЯНА НА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА за „Доставка на модулна система за реагиране при бедствия за Берово“

Референтен номер: CB006.2.12.117 – LP/01


 

Референтен номер:

CB006.2.12.117 – LP/01

Дата на публикуване:

08.03.2021

Име на програмата:

Интеррег - ИПП програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония 2014 - 2020, Покана No. 2014TC16I5CB006 – 2018 -2

Възложител:

Община Берово

 

 

Facebook icon
Twitter icon