Вести

Резултати од електронскиот прашалник во врска со подготовката на програмскиот период 2014-2020

10.03.2014

Резултати од електронскиот прашалник во врска со подготовката на програмскиот период 2014-2020

Електронска анкета (прашалник) за ставовите, потребите и очекувањата на заинтересираните страни во однос на обемот и содржината на новата програма за прекугранична соработка Бугарија-Македонија 2014-2020 беше спроведена во периодот 3 - 14.02.2014 година

Ви благодариме за активноста! 

Резултатите од електронската анкета можете да ги најдете ТУКА

Регионални консултации за подготовка на ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија -Македонија 2014 - 2020

18.02.2014

 

 

     

Регионални консултации за подготовка на ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија - Македонија 2014 - 2020

Подготовката на ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија - Македонија 2014 - 2020 влезе во нејзината суштинска фаза, каде што ставовите на заинтересираните страни кои се однесуваат на специфични прекугранични потреби и перспективи ќе придонесат за тематска концентрација на новата програма.

Објавен тендер

18.02.2014

Тендер за Прелиминарна оценка и стратешка оценка на животната средина на Програмите за прекугранична соработка, кофинансирани од Инструментот за претпристапна помош, кои Република Бугарија ќе ги управува во програмскиот период 2014-2020

Прелиминарна оценка и стратешка оценка   на животната средина на Програмите за прекугранична соработка, кофинансирани    од Инструментот за претпристапна помош, кои Република Бугарија ќе ги управува во програмскиот период 2014-2020

 

Јавна дискусија

03.02.2014

 

Јавна дискусија со прашалник

Pages

Subscribe to Вести