Јавна расправа за следниот програмски период - Благоевград

18.09.2019

На 17.09.2019 година, Управувачкиот орган на програмата за прекугранична соработка го започна процесот на подготвување на Програмата за прекугранична соработка помеѓу двете држави за следниот програмски период 2021 - 2027 година со одржување јавна расправа во салата “22 септември” вo зградата на општинската администрација Благоевград во Благоевград со претставници на сите заинтересирани страни - локални и регионални власти, образовни институции, невладини организации и пошироката јавност на територијата на целните региони од Република Бугарија.

 

Facebook icon
Twitter icon