Обществена консултация за следващия програмен период - Благоевград

18.09.2019

На 17 септември 2019 г. Управляващият орган по Програмата за трансгранично сътрудничество започна разработката на Програмата за трансгранично сътрудничество между двете държави за следващия програмен период 2021 – 2027 г. с провеждане на обществена консултация в зала „22-ри септември“, сграда на общинска администрация Благоевград, гр. Благоевград с представители на всички заинтересувани страни - представители на местни и регионални власти, браншови организации, образователни институции, неправителствени организации и широката общественост на територията на целевите региони от Република България.

 

Facebook icon
Twitter icon