Над 170 организации од Бугарија и Северна Македонија учествуваа на пет вебинари од кампањата за собирање проектни идеи за имплементација во рамките на Интегрираната територијална стратегија на програмата за периодот 2021-2027 година.

02.12.2021

Над 170 организации од Бугарија и Северна Македонија учествуваа на пет вебинари од кампањата за собирање проектни идеи за имплементација во рамките на Интегрираната територијална стратегија на програмата за периодот 2021-2027 година.

Над 170 претставници на гранкови здруженија, непрофитни организации, претпријатија и општини учествуваа на петте вебинари одржани за време на кампањата за собирање проектни идеи за имплементација во рамките на Интегрираната територијална стратегија на идната програма за периодот 2021-2027 година, од 17 до 25 ноември 2021 година.

Кампањата беше започната со цел да се соберат проектни идеи кои се однесуваат на потребите и потенцијалот на прекуграничниот регион на програмата и одговараат на интегрираниот пристап на стратегијата за стимулирање на развојот на територијата преку збир од заеднички проекти имплементирани од двете страни на границата.

Крајниот рок за поднесување проектни идеи по електронски пат lectronically е 10 декември 2021 година.

Презентациите од вебинарите одржани во Бугарија може да се најдат во прилог подолу.

Facebook icon
Twitter icon