14,7 милиони евра се исплатени во рамките на програмата INTERREG IPA CBC меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2014-2020

17.11.2021

До 17 ноември 2021 година, INTERREG - ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2014-2020 се спроведува со добро темпо и финансиските резултати се гаранција за реализација на програмските цели , а за 2021 година апсорпцијата на средствата целосно ја покрива целта поставена од Европската комисија според правилото „n + 3“.

Во рамките на програмата се склучени 73 договори за субвенционирање и 6 договори за техничка помош со вкупна вредност од 19,9 милиони евра, што претставува 102,47% од вкупниот буџет на програмата со одобреното прекумерно склучување договори..
Верифицираните трошоци изнесувата 13,6 милиони евра или 70% од програмскиот буџет, а сертифицираните трошоци изнесуваат 13,2 милиони евра или 68% од програмскиот буџет. Во рамките на програмата се направени плаќања од 14,7 милиони евра, што претставува 76% од нејзината вкупна вредност.

Facebook icon
Twitter icon