Осмо заседание на Съвместния комитет за наблюдение

19.11.2021

На 23 ноември 2021 г., онлайн, ще се проведе осмото заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП между Република България и Република Северна Македония 2014-2020.
На заседанието ще бъдат разгледани напредъка в изпълнението за периода 2014–2020 и подготовката на бъдещата програма за трансгранично сътрудничество между двете страни за програмния период 2021-2027 г.
В дневния ред на заседанието е включено и представяне на предложението за изменение в правилата за допустимост на разходите по техническата помощ на програмата. 
 

Facebook icon
Twitter icon