14,7 млн. евро са разплатени по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България – Република Северна Македония 2014-2020

17.11.2021

Към 17.11.2021 г. Програма ИНТЕРРЕГ ИПП България – Република Северна Македония 2014-2020 се изпълнява с добри темпове и финансовите резултати са гаранция за изпълнение на програмните цели, като за 2021 г. усвояването на средствата изцяло покрива определената от Европейската комисия цел по правилото “n+3”.

По програмата са сключени 73 договора за субсидия и 6 договора за техническа помощ на обща стойност 19,9 млн. евро, което представлява 102,47% от общия бюджет на програмата с одобреното наддоговаряне.

Верифицираните разходи са в размер на 13,6 млн. евро или 70% от бюджета на програмата, а сертифицираните разходи възлизат на 13,2 млн. евро или 68% от бюджета на програмата. По програмата са извършени плащания в размер на 14,7 млн. евро, което представлява 76% от общата ѝ стойност.

Facebook icon
Twitter icon