Над 170 организации от България и Република Северна Македония участваха в пет уебинара на кампанията за набиране на проектни идеи за реализиране в рамките на Интегрираната териториална стратегия на програмата за периода 2021-2027 г.

02.12.2021

Над 170 представители на браншови сдружения, нестопански организации, предприятия и общини се включиха в петте уебинара, проведени по време на кампанията за набиране на проектни идеи за изпълнение в рамките на Интегрираната териториална стратегия на бъдещата програма за периода 2021-2027 г., от 17 до 25 ноември 2021 г.

Кампанията бе стартирана с цел да се наберат проектни идеи, които да адресират нуждите и потенциала на трансграничния регион на програмата и отговарят на интегрирания подход на стратегията да стимулира развитието на територията чрез съвкупност от съвместни проекти изпълнени от двете страни на границата.

Крайният срок за подаване на проектни идеи по електронен път е 10 декември 2021 г.

Презентациите от проведените уебинари в България може да намерите приложени по-долу.

Facebook icon
Twitter icon