Коментари, получени в рамките на обществени консултации по пакета Насоки за кандидатстване за Отворена покана за инвестиционно проектно предложение ПРИОРИТЕТ 1. ПО-ЗЕЛЕН ГРАНИЧЕН РЕГИОН (19.04.2023 г.-19.05.2023 г.)

23.06.2023

Коментари, получени в рамките на обществени консултации по пакета Насоки за кандидатстване за Отворена покана за инвестиционни проектни предложения по ПРИОРИТЕТ 1. ПО-ЗЕЛЕН ГРАНИЧЕН РЕГИОН (19.04.2023 г.-19.05.2023 г.) са на разположение ТУК

 

Facebook icon
Twitter icon