Започна информационната кампания по Отворената покана за инвестиционни проекти по Приоритет 1 „По-зелен граничен регион“

20.06.2023

Съвместният секретариат на Програма Interreg VI-A  ИПП България - Северна Македония 2021 -2027 обявява 2 Информационни дни и Форум за търсене на партньори, за да популяризира своята отворена покана за инвестиционни проекти по Приоритет 1 „По-зелен граничен регион“ - реф. № 2021TC16IPCB006 – 2023-3.

Поканата е насочена към специфична цел „Подобряване на защитата и опазването на природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване“ и има за цел да се идентифицират проектни предложения, които биха допринесли за развитието на „зелена“ инфраструктура в градските и крайградските райони, чиито широки последици оказват положително въздействие върху здравето и благосъстоянието на хората, подкрепят зелената икономика, създават възможности за работа и подобряват биологичното разнообразие.

Тези събития са предназначени да обединят Управляващия орган, Националния орган, Съвместния секретариат и потенциалните кандидати и да представят основните правила на Отворената покана  за набиране на инвестиционни проекти по приоритет 1“ По-зелен граничен регион“.

Информационните дни и Форума за търсене на партньори са безплатни, но предварителната регистрация е задължителна за всеки желаещ да присъства на някое от събитията. Няма ограничения по отношение на броя на присъстващите на институция, но учтиво Ви молим да го поддържате максимално по 2-3 души на институция, поради вече огромния интерес на публиката.

Предвиденото събитие в България ще се проведе на български език, а събитията в Северна Македония на македонски език. Съдържанието на презентациите ще бъде едно и също във всички планирани Информационни дни!

 

Дневния ред ще бъде наличен скоро. Събитията са планирани на следните места:

Информационен ден - 04 юли 2023 @ 11:00 EET – Интерхотел Сандански, зала „Сандански“, гр. Сандански, България (местоположение: 41°34'03.1"N 23°16'58.4"E  /  41.567529, 23.282892)

Информационен ден и Форум за търсене на партньори - 11 юли 2023 @ 11:00 CET – Еуро Хотел Градче, гр. Кочани, Северна Македония (местоположение: 41°57'49.5"N 22°24'24.7"E  /  41.963747, 22.406863)

 

Вашата задължителна  РЕГИСТРАЦИЯ за Информационния ден в гр. Сандански  се очаква ТУК:

https://forms.gle/DPUspqL2Lj8BE2XP7

 

Вашата задължителна  РЕГИСТРАЦИЯ за Форума за тръсене на партньори в гр. Кочани  се очаква ТУК:

https://forms.gle/HpGhPhhumLrgii746

 

Очакваме вашето присъствие!

Facebook icon
Twitter icon