Ажурирана индикативна годишна програма за работа за 2023 година

03.07.2023


Ажурираната индикативна годишна програма за работа за 2023 година на Програмата Interreg VI-A ИПА Бугарија - Северна Мекдонија 2021-2027 може да ја најдете ТУКА

Facebook icon
Twitter icon