Актуализирана Индикативна годишна работна програма за 2023 г.

03.07.2023

Актуализираната годишна работна програма за 2023 г. по Програма ИНТЕРРЕГ VІ-A България - Северна Македония 2021-2027 може да намерите ТУК

Facebook icon
Twitter icon