Проведе се Форума за търсене на партньори в рамките на първата покана за кандидатстване с концепции на проектни предложения

07.06.2023

На 06 юни 2023 г., в  гр. Благоевград се проведе Форум за търсене на партньори в рамките на първата покана за кандидатстване с концепции на проектни предложения. Събитието беше организирано от Оперативното звено на Териториалната стратегия по Програма Interreg VI-A ИПП България - Северна Македония, със съдействието на Управляващия орган и Националния партниращ орган по Програмата.   

Във форума взеха участие повече от 50 представители на  регионални и местни администрации, неправителствени организации, образователни и културни институции, природни паркове и др.  от трансграничния регион.

Целта на форума беше да запознае участниците с принципа на партньорство и изискванията за работа в екип при подготвянето на концепции на проектни предложения, както и да съдейства за установяване на контакти между потенциални партньори от двете държави, които биха искали да кандидатстват със съвместни проекти по първата покана.

Facebook icon
Twitter icon