Успешно приключи информационната кампания с Информационни дни и Форум за търсене на партньори за потенциални кандидати по Отворена покана за инвестиционни проекти по Приоритет 1 „По-зелен граничен регион“

12.07.2023

Успешно приключи информационната кампания с Информационни дни и Форум за търсене на партньори за потенциални кандидати по Отворена покана за инвестиционни проекти по Приоритет 1 „По-зелен граничен регион“ (реф. № 2021TC16IPCB006 – 2023-3).

Целта на обученията беше да се разяснят на потенциалните кандидати основните изисквания за разработване на проектни предложения и да им се дадат практически съвети за подготовката на всички документи за кандидатстване.

Информационните дни и Форум за търсене на партньори за потенциални кандидати се проведоха както следва:

04 юли 2023 г. в Сандански;

11 юли 2023 г. в Кочани.

Обученията бяха организирани и проведени от Съвместния секретариат на Програма Interreg VI-A IPA България - Северна Македония, с подкрепата на Управляващия орган на Програмата - Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”, Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Министерството на местното самоуправление на Република Северна Македония.

Над 110 участници, сред които представители на областни администрации, общини, НПО, образователни институции, присъстваха на Информационните дни и Форума за търсене на партньори.

 

Презентациите от Информационния ден в Сандански можете да намерите ТУК

Презентации от Информационния ден в Кочани можете да намерите ТУК

Презентации от Форум за търсене на партньори в Кочани можете да намерите ТУК

 

Facebook icon
Twitter icon