Добиени коментари во рамките на јавните консултации за пакетот Упатства за апликанти за Отворениот повик за инвестициски предлог-проекти по ПРИОРИТЕТ 1. ПОЗЕЛЕН ГРАНИЧЕН РЕГИОН (19.04.2023-19.05.2023)

23.06.2023

Добиени коментари во рамките на јавните консултации за пакетот Упатства за апликанти за Отворениот повик за инвестициски предлог-проекти по ПРИОРИТЕТ 1. ПОЗЕЛЕН ГРАНИЧЕН РЕГИОН (19.04.2023-19.05.2023) се достапни ТУКА

 

 

Facebook icon
Twitter icon