Промени во 1.1 Буџетска прогноза (Анекс 1.1).xlsx

21.06.2023

Оперативната единица

 на Програмата Interreg VI-A ИПА Бугарија - Северна Македонија 2021-2027

 

објавува промени во 1.1 Буџетска прогноза (Анекс 1.1) на пакетот за апликации за првиот повик за аплицирање со проектни концепти во рамките на Територијалната стратегија на Програмата Interreg VI-A ИПА Бугарија - Северна Македонија 2021-2027.

Поправени се техничките грешки при пресметката на процентот на инвестиција.

 

1.1 Буџетска прогноза (Анекс 1.1) е достапна ТУКА

Facebook icon
Twitter icon