IИнформативен ден однапред дефинираните апликанти на Ограничениот повик за предлог на стратешки проект - „Воспоставување на нов граничен премин Берово - Струмјани (Клепало) помеѓу Бугарија и Северна Македонија“ No 2021TC16IPCB006 – 2022 – 1

21.04.2023
Event date: 
24.04.2023 13:00 to 16:30
Facebook icon
Twitter icon