Обществено обсъждане на условията за кандидатстване с проектни концепции по Програмен приоритет 3 „Интегрирано развитие на трансграничния регион“

12.04.2023

Оперативното звено на Съвета за управление на Териториалната стратегия по програмата ИНТЕРРЕГ-ИПП България Северна Македония 2021-2027 публикува за обществено обсъждане условията за кандидатстване с проектни концепции в рамките на Териториалната стратегия по програмата. Целта на поканата е да се идентифицират проектни концепции, които биха допринесли за развитието на конкурентен туризъм в трансграничния регион. Кандидатите на избрани проектни идеи ще бъдат поканени да представят пълни проектни предложения и да получат финансиране за тяхната реализация в рамките на Програмен приоритет 3 „Интегрирано развитие на трансграничния регион“. 

Заинтересованите страни могат да подават своите коментари, подкрепени с конкретни предложения за ревизия на коментирани текстове по документите, в срок до 27 април 2023 г. вкл. на адрес jtsipakyustendil@gmail.com.

 

Условията за кандидатстване с проектни концепции са на расположение ТУК

 

ТАБЛИЦА с коментарите, получени по време на обществените консултации по РЪКОВОДСТВОТО ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТНИ КОНЦЕПЦИИ (Покана 1) е достъпна ТУК

Facebook icon
Twitter icon