Информационен ден за за предварително определени кандидати за стратегически проектни предложения - „Създаване на нов ГКПП Струмяни-Берово (Клепало) между България и Северна Македония" No 2021TC16IPCB006 – 2022 – 1

21.04.2023
Event date: 
24.04.2023 13:00 to 16:30
Facebook icon
Twitter icon