Јавна дискусија за условите за аплицирање со проектни концепти по Програмски приоритет 3 „Интегриран развој на прекуграничниот регион“

12.04.2023

Оперативната единица на Советот за управување со територијална стратегија во рамките на програмата INTERREG-ИПА Бугарија Северна Македонија 2021-2027 ги објавува за јавна дискусија условите за аплицирање со проектни концепти во рамките на Територијалната стратегија на Програмата. Целта на повикот е да се идентификуваат проектни концепти кои би придонеле за развој на конкурентен туризам во прекуграничниот регион. Апликантите на избраните проектни идеи ќе бидат поканети да поднесат целосни предлози за проекти и да добијат средства за нивна имплементација во рамките на Програмскиот приоритет 3 „Интегриран развој на прекуграничниот регион“.

Заинтересираните страни можат да ги достават своите коментари, поткрепени со конкретни предлози за ревизија на коментираните текстови на документите, до 27 април 2023 година на jtsipakyustendil@gmail.com.

 

Условите за аплицирање со проектни концепти се достапни ТУКА

 

ТАБЕЛАТА со коментарите добиени за време на јавната дискусија условите за аплицирање со проектни концепти по Програмски приоритет 3 „Интегриран развој на прекуграничниот регион“ (Повик 1) е достапна ТУКА

 

Facebook icon
Twitter icon