Прирачник за имплементација на проектите по вториот повик No 2014TC16I5CB006-2018-2 - Верзија 4 - март 2022

28.03.2022

Прирачник за имплементација на проектите по вториот повик No 2014TC16I5CB006-2018-2 - Верзија 4 - март 2022 е достапен ТУКА

 

Ажурираната верзија на Прирачникот за имплементација на проекти по вториот повик

- верзија 4 влезе во сила од 28.03.2022. 

 

Анексите се достапни ТУКА

 

Резимето на главните модификации во Верзијата 4 на PIM може да ги најдете ТУКА

Facebook icon
Twitter icon