Обществено обсъждане и обществени консултации на проекта на Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония 2021-2027 г.

08.02.2022
Event date: 
15.02.2022 11:00 to 14:00
Facebook icon
Twitter icon