Проведено обществено обсъждане и обществени консултации на проекта на Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония 2021-2027 г. в България

15.02.2022

Във връзка с подготовката на финална версия на Програмата трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България – Република Северна Македония 2021-2027 за официално изпращане до Европейската комисия (ЕК), както и на основание чл. 14, ал. 2 от Постановление № 142 на Министерски съвет от 2019 г., Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в качеството на Управляващ орган (УО) на Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG ИПП между Република България и Република Северна Македония за програмния период 2021-2027 г. на 15 февруари 2022 г. чрез платформата Webex проведе обществено обсъждане и обществени консултации на проекта на програмата на български език.

На общественото обсъждане и обществените консултации участваха над 55 представители на областни и общински администрации, културни институции, неправителствени организации, търговски дружества, медии и други заинтересовани страни от България. Пред участниците представители на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ представиха  информация за процеса на програмиране на новата програма, характеристиките на новата програма, следващите стъпки, както и проекта на Програмата ИНТЕРРЕГ ИПП България – Република Северна Македония 2021-2027 с приоритети, специфични цели и бюджета.

Напомняме че коментари и становища по публикувания проект на програмата може да се представят в срок до 28 февруари 2022 г. в деловодството на МРРБ на адрес: гр. София, ул. Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, както и в електронен вид на e-mail адрес: ma_ipacbc@mrrb.government.bg.

 

Презентацията на проекта на Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония 2021-2027 г. може да намерите ТУК

Презентацията за примерни ТГС проекти може да намерите ТУК

Проекта на Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония 2021-2027 г. може да намерите ТУК

Интегрираната териториална стратегия може да намерите ТУК

 

Facebook icon
Twitter icon