Информационни дни - анонс!

23.05.2023

 

Оперативното звено на Териториалната стратегия по Програма Interreg VI-A ИПП България - Северна Македония 2021 -2027  обявява 2 събития за информационни дни, за да популяризира първата покана за кандидатстване с концепции на проектни предложения.

 

Целта на поканата е да се идентифицират идеи за проекти, които биха допринесли за развитието на конкурентен туризъм в трансграничния регион. Кандидатите за избрани идеи за проекти ще бъдат поканени да представят пълни проектни предложения и да получат финансиране по програмен приоритет 3 „Интегрирано развитие на трансграничния регион“, специфична цел 1.2 „Разработване на атрактивен, всесезонен туристически продукт чрез интелигентни решения които гарантират всеобщ достъп и участие“.

Тези събития са предназначени да обединят Оперативното звено и потенциалните кандидати и да представят основните правила на Първата покана за кандидатстване с концепции на проектни предложения.

Информационните дни са безплатни, но предварителната регистрация е задължителна за всеки желаещ да присъства на някое от събитията. Няма ограничения по отношение на броя на присъстващите на институция, но учтиво ви молим да го поддържате на макс. По 2-3 души на институция, поради вече огромния интерес на публиката.

Предвиденото събитие в България ще се проведе на български език, а събитието в Северна Македония на македонски език. Съдържанието на презентациите ще бъде едно и също във всички планирани Информационни дни!

 

Дневния ред ще бъде наличен скоро. Събитията са планирани на следните места:

30 май 2023 @ 11:00 EET - Благоевград, България – Зала „22 септември“, пл. Георги Измирлиев – Македонче 1, 2700 Благоевград

 

01 юни 2023 @ 11:00 CET - Кочани, Северна Македония – Мултикултурен център Кочани, 2300 Кочани

 

Вашата задължителна регистрация се очаква тук:

https://forms.gle/weVSWyjKLwAJ9ZEb8

 

Facebook icon
Twitter icon