ФОРУМ ЗА ПРОНАОЃАЊЕ НА ПАРТНЕРИ

30.05.2023
Event date: 
06.06.2023 13:00 to 15:30

ФОРУМ ЗА ПРОНАОЃАЊЕ НА ПАРТНЕРИ

Повик 1 - Аплицирање со проектни концепти - Специфична цел 1.2 „Развој на атрактивен туристички производ за сите сезони“ по  Територијалната стратегија на Програмата INTERREG VI-A ИПА Бугарија - Северна Македонија 2021-2027

 

сала „22-ри Септември“ - пл. „Георги Измирлиев-Македонче“ бр.1, Благоевград, Бугарија

Facebook icon
Twitter icon