Завърши информационната кампания по първата покана за кандидатстване с концепции на проектни предложения

05.06.2023

Успешно приключи Информационната кампания с информационни дни за потенциални кандидати по първата покана за кандидатстване с концепции на проектни предложения по Програма Interreg VI-A ИПП България - Северна Македония. Целта на проведените обучения беше да се разяснят на потенциалните кандидати основните изисквания за разработване на концепции на проектни предложения и да им бъдат дадени практически съвети за подготовката на всички документи за кандидатстване.

 

Обученията за потенциални кандидати се проведоха както следва:

на 30-ти май 2023 г. в  Благоевград;
на 01-ви юни 2023 г. в Кочани.

 

Обученията бяха организирани и проведени от Оперативното звено на Териториалната стратегия по Програма Interreg VI-A ИПП България - Северна Македония, със съдействието на Управляващия орган по Програмата - Дирекция "Управление на териториалното сътрудничество", Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Министерството за местно самоуправление на Република Северна Македония.

 

Над 150 участника присъстваха на Информационите дни, сред които представители на областни администрации, общини, НПО, културни и образователни институции.

 

Презентациите от Инфо деня в Благоевград са на разположение ТУК

Презентациите от Инфо деня в Кочани са на разположение ТУК

Facebook icon
Twitter icon