Информативен ден – Обука на апликанти

23.05.2023
Event date: 
01.06.2023 11:00 to 16:00

Информативен ден – Обука на апликанти

Аплицирање со проектни концепти Повик 1 - Специфична цел 1.2 „Развој на атрактивен туристички производ за сите сезони“

по  Територијалната стратегија на Програмата INTERREG VI-A ИПА Бугарија - Северна Македонија 2021-2027

 

Кочани, Северна Македонија

Facebook icon
Twitter icon