ФОРУМ ЗА ТЪРСЕНЕ НА ПАРТНЬОРИ

30.05.2023
Event date: 
06.06.2023 13:00 to 15:30

ФОРУМ ЗА ТЪРСЕНЕ НА ПАРТНЬОРИ

Покана 1 - Кандидатстване с концептуални бележки - Специфична цел 1.2 „Разработване на атрактивен, всесезонен туристически продукт“ по Териториалната стратегия на Програма Interreg VI-A ИПП България – Северна Македония 2021-2027

 

зала „22-ри Септември“ - пл. „Георги Измирлиев-Македонче“ 1, Благоевград, България

Facebook icon
Twitter icon