Информационен ден – Обучение на кандидатстващи

23.05.2023
Event date: 
30.05.2023 11:00 to 16:00

Информационен ден – Обучение на кандидатстващи

Кандидатстване с концептуални бележки Покана 1 - Специфична цел 1.2 „Разработване на атрактивен, всесезонен туристически продукт“

по Териториалната стратегия на Програма Interreg VI-A ИПП България – Северна Македония 2021-2027

 

зала „22-ри Септември“ - пл. „Георги Измирлиев-Македонче“ 1, Благоевград, България

Facebook icon
Twitter icon