Първа покана

Ревизирани насоки за кандидастване

05.03.2019

Във връзка с изменението на чл. 68a от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета и изменението на Делегиран регламент (ЕС) № 481/2014 на Комисията, относно третирането на разходите за персонал по финансираните проекти, беше извършена промяна в съответните текстове на Насоките за кандидатстване по Втората покана за набиране на проектни предложения. Промените на приложимите изисквания засягат случаите, когато персоналът по проекта ще бъде ангажиран на непълен работен ден.

Обучение за бенефициентите, чиито проекти допълнително са финансирани в рамките на Първата покана

27.06.2017

На 27 юни 2017 г. в Съвместния секретариат в Кюстендил се проведе обучение за бенефициентите, чиито проекти допълнително са финансирани в рамките на Първата покана за проектни предложения.

Обучение „Изпълнение на проекти“ за македонските бенефициенти по първата покана се проведе в Струмица

06.11.2016

На 3 ноември 2016 г. в Хотел Сириус, гр. Струмица се проведе обучение за македонските бенефициентите, чиито проекти са предложени за финансиране по първата покана за подаване  на предложения.  

Обучение „Изпълнение на проекти“ за българските бенефициенти по първата покана

21.10.2016

Обучение „Изпълнение на проекти“ за българските бенефициенти по първата покана

Парк Хотел Кюстендил - Кюстендил - 21  октомври 2016 -  10:00 часа

Церемония за връчване на договори от Първата покана за набиране на проектни предложения

06.10.2016

Церемония за връчване на договори от Първата покана за набиране на проектни предложения в рамките на Interreg - IPA CBC програма България - Македония

Хотел Хилтън София - 19 октомври 2016 год. - 11 ч. (EET)

Subscribe to Първа покана